Chính sách bảo mật Bình Phước

Chính sách bảo mật Bình Phước

top10binhphuoc.vn luôn mong muốn có thể bảo mật thông tin người dùng một cách an toàn nhất khi người dùng sử dụng website này.

1 – Mục đích sử dụng thông tin người dùng:

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin người dùng vào các mục đích sau đây:

 • Phân tích các số liệu liên quan đến website
 • Cải thiện website để thân thiện hơn với người dùng
 • Thay đổi để phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng
 • Giúp người dùng sử dụng website dễ dàng và thuận tiện hơn.
 • Ngăn chặn các hành động có mục đích không chính đáng trên website

2 – Các thông tin mà chúng tôi thu thập:

 • Nội dung bình luận của người dùng
 • Thông tin cơ bản về người dùng (tên, email)
 • Thông tin về mạng Internet người dùng sử dụng
 • Hành động của người dùng trên website này

3 – Thời gian sử dụng thông tin:

 • Cho đến khi hệ thống cập nhật

4 – Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Thông tin người dùng chỉ được chia sẻ và sử dụng trong nội bộ đội ngũ phát triển website Top 10 Bình Phước.